Toplam Kalite felsefesi ve Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının gereklerini yerine getiren, sürekli gelişen ve öğrenen dinamik bir şirket organizasyonu ile dünya ölçeğinde lider bir şirket olmak ve rekabet gücümüzü artırmak için;

  • Müşteri istek ve talepleri değerlendirilerek tercih edilen, ihtiyaç ve beklentileri tam olarak karşılayan yenilikçi ürün ve hizmetler üretilmesi suretiyle koşulsuz müşteri memnuniyetinin sağlanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesini,
  • Tüm süreçlerimizdeki ve iş sonuçlarımızdaki etkinlik ve başarımızın belirlenen performans kriterleri ile ölçülüp, “Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al” çevrimiyle değerlendirilerek sürekli iyileştirilmesini,
  • Tüm kaynaklarımızın etkin ve verimli kullanılması ile katma değer yaratılmasını,
  • Geliştirmeye açık alanların belirlenmesi için veri toplanması ve veri analizinin sistematik bir şekilde sürekli yapılmasını,
  • Üretim alanları ve diğer kullanım sahalarında çevreye zarar verecek tüm etkenlerin bertaraf edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını,
  • Tedarikçilerimizle kazan-kazan anlayışı ve çözüm ortaklığı çerçevesinde çalışılmasını; eğitim ve denetimler yoluyla tedarikçilerimizin gelişimi için yönlendirici faaliyetlerde bulunulmasını,
  • Yaratıcı, değişimlere açık, bilgiyi paylaşan ve yöneten bir anlayışın benimsenmesini,
  • Çalışanlarımızın katılım ve yetkinliklerinin artırılması amacıyla kişisel gelişimin, eğitimin ve takım çalışmasının desteklenmesini,
  • Yasal şartlara uymayı taahhüt ediyoruz.

MİSYON:

Müşterilerimize yüksek kalitede ve uygun fiyatta rekabet gücü olan traktörler sunmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlayarak Pazar payımızı arttırmak, karlı büyümeyi sağlamak ve dünya markası olmak yolunda ilerlemektir.

VİZYON:

Dünya çiftçilerinin istek ve ihtiyaçlarına uygun, yüksek teknolojiye sahip, bakım, onarım ve kullanım maliyetleri ekonomik, çevre dostu traktörler üreterek dünya tarımına katkı yapmaktır.