TARIMDA İSTİHDAM ARTTI


TARIMDA İSTİHDAM ARTTI HATTAT 240 S

“2016 Haziran ayında 5 milyon 577 bin olan tarımdakiistihdam, 2016 Temmuz ayında 150 bin artışla 5 milyon 727 bine çıktı"diyen Bayraktar, Temmuz ayında toplam istihdamın, Haziran ayıran göre 15 binkişi azalarak 27 milyon 651 binden 27 milyon 636 bine gerilediğini belirtti.İşsizliği 2,3 puan düşürerek yüzde 13’den yüzde 10,7’ye çeken tarımınistihdamın yüzde 20,7’sini karşıladığına dikkati çeken Bayraktar, şunlarıkaydetti:


“Tarım, Temmuz ayıyla birlikte istihdamdaki payınıyüzde 20,2’den yüzde 20,7’ye çıkardı. Buna karşın, toplam istihdamda inşaatınpayı yüzde 7,5’den yüzde 7,4’e, sanayinin payı yüzde 19,3’ten yüzde 19’a,hizmetlerin payı yüzde 53,1’den yüzde 52,9’a geriledi. Temmuz ayında, Haziranayına göre istihdamdaki payını artıran tek sektör tarım oldu.


Haziran, Temmuz, Ağustos’ta zirveye çıkıyor
Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında tarımsal faaliyetler zirveye çıkıyor. Tarımsadece kendi alanında istihdam sağlamakla kalmıyor, sanayi, ulaştırma,depolama, otelcilik ve lokanta hizmetleri, toptan ve perakende ticaret gibitarımla ilgili diğer sektörlerinde istihdam yaratmasına katkıda bulunuyor,milyonlarca kişiye aş ve iş sağlıyor."


Tarımda çalışanların yüzde 46,05’i kadın
Tarımda çalışan 5 milyon 727 bin kişinin yüzde 53,95’ini erkeklerin, yüzde 46,05’inikadınların oluşturduğunu bildiren Bayraktar, 3 milyon 90 bin erkek ile 2 milyon637 bin kadının tarımda istihdam edildiğini belirtti. Türkiye’de 8 milyon 431bin kadının istihdamda yer aldığını, bunların 4 milyon 484 bininin hizmetler, 2milyon 637 bininin tarım, 1 milyon 222 bininin sanayi, 89 bininin ise inşaatsektöründe çalıştığını vurgulayan Bayraktar, tarımda çalışanların yüzde46,05’inin kadın olduğunu, çalışan kadınların yüzde 31,3’ünün ise tarımdaistihdam edildiğine dikkati çekti.
Bayraktar, kadın istihdamında hizmetler payının yüzde 53,2 iken, sanayininpayının yüzde 14,5’de, inşaatın payının yüzde 1,1’de kaldığını vurguladı.