Mazot ve gübre desteğinde uygulama nasıl olacak?


Mazot ve gübre desteğinde uygulama nasıl olacak? / Hattat Traktör
Mazot ve gübre desteğinde uygulama nasıl olacak? / Hattat Traktör
Mazot ve gübre desteğinde uygulama nasıl olacak? / Hattat Traktör
Mazot ve gübre desteğinde uygulama nasıl olacak? / Hattat Traktör

Mazotta yüzde 50, gübrede yüzde 40devlet desteğinden çiftçilerin tamamı yararlanamayacak. Söz konusu budesteklerden; havza bazlı destekleme modeli kapsamında havzasında desteklenenürünleri yetiştiren üreticiler yararlanabilecek. Havza bazında desteklenen 21ürünün dışında kalan ürünler için mevcut olan mazot ve gübre destekleriverilecek. Yani bu yıl havzasında Bakanlık tarafından açıklanan 21 ürünüekmeyen çiftçi, mazotta yüzde 50, gübrede ise yüzde 40 destekten yararlanamayacak.

Mazot ve gübre desteklerinde uygulama şöyle olacak:

 

MAZOTUN YARISI DEVLETTEN

Mevcut durumda, 2003 yılındabaşlanan mazot desteği uygulamasından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlıtüm üreticiler mazot maliyetinin ortalama yüzde 16’sı karşılanacak şekildefaydalanmaktaydı.

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE

Havza bazlı destekleme modelikapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren üreticilerin kullandığımazotun yarısı yüzde 50 destek olarak verilecek.

Havza bazında desteklenen 21 ürünündışında kalan ürünler için de mazot desteklemesi uygulamasına devam edilecek.

Ürün bazında mazot destek miktarıher üretim sezonunda yeniden hesaplanacak.

Uygulamaya 2017 yılı üretimsezonundan itibaren başlanacak.

 

YÜZDE 40 GÜBRE DESTEĞİ

Mevcut durumda, 2005 yılındabaşlanan gübre desteği uygulamasından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tümüreticiler gübre maliyetinin ortalama yüzde 14’ü karşılanacak şekildefaydalanmaktaydı.

MİLLİ TARIM PROJESİ İLE

Havza Bazlı Destekleme Modelikapsamında havzasında desteklenen ürünleri yetiştiren çiftçilerin, gübremaliyetinin yüzde 40’ı karşılanacak.

Havza bazlı desteklenen 21 ürünündışında kalan ürünler için de gübre desteklemesi uygulamasına devam edilecek.

Ürün bazında gübre destek miktarı her üretim sezonunda yenidenhesaplanacak.

Uygulamaya 2017 yılı üretimsezonundan itibaren başlanacak.

 

 

Kaynak: Tarımdan Haber