Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği


Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği / hattat
Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği / hattat
Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği / hattat
Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği / hattat
Hayvancılık yatırımlarına yüzde 100 hibe desteği / hattat

Bakanlar Kurulu’nun ’HayvancılıkYatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararı’ Resmi Gazete’de bugün yayımlandı.Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bazı illerde damızlık manda,koç-teke, kaz, hindi, arıcılık ve ipek böcekçiliği gibi hayvancılıkfaaliyetlerinde damızlık ve ticari modern işletme kuracaklara hibe desteğiverilecek.

Hibe desteğinin amacı; “kırsalalanda istihdamın geliştirilmesi, gelirlerin artırılması, ülkenin damızlıkmanda, koç-teke ihtiyacının karşılanması ve kaz, hindi, arıcılık,ipek böcekçiliği gibi hayvancılık faaliyetlerinde, üretim ve kaliteninyükseltilmesi için damızlık ve ticari modern işletmelerin kurulması, ithalatınazaltılmasını sağlayacak yatırımların desteklenmesi" olarak açıklandı.

 

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK YATIRIMLAR VE KAPSAMI

1) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin 150 başkapasiteye sahip projeli damızlık manda düve üretimi işletmesi kurulması veyamevcut işletmelerin kapasitesinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve buişletmelerin rehabilitasyon yatırımları.

2) Damızlık koyun keçi yetiştiricileribirliklerinin 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelikişletme kurmasını veya mevcut işletmelerin kapasitesinin 500 baş olacak şekildeartırılması, bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını ve işletmelerden koçteke alımı yapacak yetiştiriciler.

3) Gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, 1000 adetdamızlık kaz ile 1000 adet ticari hindi ve 500 adet ticari kaz yetiştiriciliğiiçin yapacakları yatırımlar.

4) Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, 30 adet kovanile yapacakları arıcılık yatırımları.

5) Tüzel kişilerin ipek böceğiyetiştiriciliği için yapacakları yatırımlar.

Bakanlar Kurulu kararında hibedesteği verilecek illerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafındanbelirleneceği kaydedildi. Ancak Bakanlık tarafından hazırlanan ’Milli TarımProjesi’ kitabında hibe desteği verilecek iller şunlar:

 

HİBE DESTEĞİ VERİLECEK İLLER

DAMIZLIK KOÇ VE TEKE YATIRIMLARI: Afyonkarahisar, Antalya, Uşak, Eskişehir,Konya, Karaman, Mersin, Kırıkkale, Bursa, Balıkesir, Kırklareli, Tekirdağ,Ordu, Sivas, Erzurum, Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Nardin,Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl.

DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ: İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli,Zonguldak, Düzce, Samsun, Afyon, Kayseri, Diyarbakır, Muş, Bitlis.

KAZ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Kars, Ardahan ve Muş

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ: Bingöl

Arıcılık ve İpek böcekçiliği ileilgili hibe desteği verilecek iller önümüzdeki dönemde açıklanacak.

Hibe destekleri 2017-2019 yıllarıarasında verilecek.

 

 

 

Kaynak: Tarımdan Haber