Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi


Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi / hattat
Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi / hattat
Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi / hattat
Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi / hattat
Çiftçiye 4.2 milyar liralık destek ödemesi / hattat traktör

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Çiftçilere 4 milyar 210 milyon TL’lik destek ödemesinebaşlanıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, tarımsal desteklemeödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Çelik, şunları kaydetti:

2 / 

BUGÜNDEN İTİBAREN ÖDENECEK

"2017 yılı tarımsal destekleme ödemelerikapsamında bugünden itibaren üreticilerimize toplam 4 milyar 210 milyon TL’liködeme yapılacak.

3 /6

HANGİ DESTEKLER ÖDENECEK?

Ödemeler kapsamında; fındık üreticileri alan bazlıgelir desteği için 835 milyon TL, yağlı tohumlu bitkiler (pamuk, yağlıkayçiçeği, soya fasulyesi aspir, kanola) desteği için 1 milyar 492 milyon TL,dane mısır desteği için 120 milyon TL, yaş çay desteği için 169 milyon TL,hububat desteği için 360 milyon TL, yem bitkileri desteği için 88 milyon TL, suürünleri desteği için 5 milyon TL, çiğ süt desteği için 120 milyon TL, buzağıdesteği için 850 milyon TL, bombus arısı desteği için 8,5 milyon TL, büyük başhayvan besi desteği için 75 milyon TL, çay budama masrafı için 2,5 milyon TL,sertifikalı tohum kullanım desteği için 60 milyon TL, sertifikalı fidankullanım desteği için 10 milyon TL, kırsal kalkınma yatırımları desteği için15,3 milyon TL olmak üzere toplam 4 milyar 210 milyon liralık hibe desteğiverilecek.

4 /6

ÖDEMELER İCMALLERE GÖRE YAPILACAK

Destek ödemeleri bugün 18.00’den sonraüreticilerimizin hesaplarına aktarılacak. Ödemeler, gelen icmallere ve TCkimlik numaralarına göre gerçekleştirilecek.

5 /6 

2017 DESTEK ÖDEMELERİNİN YÜZDE 55.3’Ü ÖDENMİŞ OLACAK

1Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dâhil edildiğindeüreticilerimize ödenen meblağ tutarı 7,1 milyar TL’yi bulacak. Böylelikle 2017yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar TL’liktarımsal hibe desteğinin yüzde 55,3’lük kısmını ödemiş olacağız."